برنامه نویسی و نقش تحول آن در جامعه

چرا برنامه نویسی؟ برنامه نویسی در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین مهارت‌های قرن بیست و یکم شناخته شده است. این حوزه از فناوری اطلاعات به سرعت در حال توسعه می‌باشد و نقش مهمی را در تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازی می‌کند. در این مقاله، به بررسی تحولات برنامه‌ نویسی، اهمیت آن […]