هوش مصنوعی چیست و چرا همه گیر شد؟

تعریف جامع هوش مصنوعی هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) به یکسری تکنیک‌ها و فناوری‌ها اطلاق می‌شود. هدف آن  شبیه سازی و تقلید هوش و ذکاوت انسان در سیستم‌ها و ماشین‌هاست. این فناوری سعی در ایجاد کامپیوترها و سیستم‌هایی دارد.سیستم هایی که نیازمند فهم و تصمیم‌گیری هوشمندانه هستند، به صورت خودکار و با کارایی بالا انجام دهند. […]