رگرسیون SVM , پیش‌بینی دقیق با ماشین بردار پشتیبان

رگرسیون SVM پیش‌بینی مقادیر پیوسته یکی از مسائل مهم در علوم داده و یادگیری ماشین است. دقت و صحت پیش‌بینی مقادیر پیوسته در بسیاری از حوزه‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. زمان مطالعه حدودی : 5دقیقه تعریف کلی از این ماشین قدرتمند رگرسیون SVM یا پشتیبان وکتور رگرسیون یک روش یادگیری ماشین است که برای […]