فضای مجازی و تاثیر آن بر سلامت افراد

در دهه اخیر، فضای مجازی به دلیل پیشرفت فناوری ورودی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به صورت گسترده‌ای در زندگی افراد جامعه نفوذ کرده است. این پویش آن را به شکل یک ارتباط مستقیم و عمودی بین افراد و جوامع مختلف در سطح جهانی ممکن می‌سازد. با این حال، این تغییرات ناشی از فضای مجازی بر […]