انسان و ربات دوستی ای قدیمی و پایدار

ربات‌ها به نحوی به هوشمندی و قدرت تعامل با انسان نزدیک می‌شوند.تکنولوژی رباتیک به سرعت در حال پیشرفت است و این تغییرات در روابط انسان و رباتها چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و نیاز به بررسی عمیق‌تر آثار این تعامل و مشکلات و مزیت‌های احتمالی آن‌ها را مطرح می‌کند. بدنیا آمدن همکاری انسان و رباتها […]