چشم هوشمند تصادفات رانندگی با “هوش مصنوعی “

با گسترش روزافزون فناوری ها و استفاده از هوش مصنوعی، شاهد توسعه روش های نوین در زمینه تشخیص و پیشگیری از حوادث رانندگی ناخواسته هستیم. یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر در وقوع تصادفات رانندگی، عدم رعایت قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی ناامن میباشد. این مقاله به بررسی روش های تجزیه و تحلیل تصاویر خودرو برای […]