“داکر: معرفی بهترین راهکار برای محیط‌های برنامه‌نویسی”

موضوع استفاده از تکنولوژی داکر در پیاده‌سازی و ارتقاء هوش مصنوعی جذابیت فراوانی را دارد. داکر، یک پلتفرم محبوب مجازی‌سازی است که با استفاده از آن، می‌توان برنامه‌ها و سیستم‌ها را در محیط‌های مستقل و قابل حمل اجرا کرد. از طرفی، هوش مصنوعی به عنوان یکی از رشته‌های پیشرفته ، به طراحی و ساخت سیستم‌های […]