امنیت سایبری و بهبود آن : نبردهای مدرن در فضای مجازی

در جهان مدرن ارتباطات دیجیتال و فناوری اطلاعات بخش بزرگی از زندگی روزمره ما را به خود اختصاص داده‌اند. اما همان‌طور که تکنولوژی پیشرفت می‌کند، تهدیدات دیجیتال و آسیب‌های امنیتی نیز در حال افزایش هستند. در این مقاله، به بررسی تهدیدات دیجیتال در جهان مدرن و اهمیت امنیت سایبری می‌پردازیم. مفهوم امنیت سایبری  امنیت سایبری […]