طراحی مدل کسب و کار: اصول و راهنمای عملی

قدم به قدم شروع کسب و کار ۱. تحلیل بازار: تحلیل بازار اولین و مهم ترین گام در طراحی مدل کسب و کار است. باید بازار موردنظر را به‌طور دقیق بررسی کنید. شناخت رقبا، شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان، تحلیل جوانب قابل توسعه و موانع موجود در بازار، همه اطلاعات مهمی هستند که نیاز است […]