آشنایی با نرم افزار در حلقه ( Software in Loop )

آشنایی با نرم افزار در حلقه ( Software in Loop )

روشی برای آزمایش و اعتبارسنجی نرم افزارها و الگوریتم ها در یک محیط شبیه سازی به منظور شناسایی سریع و مقرون به صرفه باگ ها و بهبود کیفیت است.  این الگوریتم ها، می تواند با حلقه های کنترل در محیطی با وجود یا عدم وجود مدل محیطی روی رایانه ی شخصی انجام شود.  مدل‌های ریاضی …

آشنایی با نرم افزار در حلقه ( Software in Loop ) ادامه »