آیا قبل از اشاره به واژه مورد نظر، باید به طور مداوم درباره آن فکر کنید؟ بیشتر کلمات را به درستی تلفظ نمی‌کنید؟ آیا برخی واژه‌ها برایتان در تلفظ مشکل سازنده‌اند؟ این مشکلات تنها به دلیل این است که برای گفتن یک جمله خاص، به چندین روش فکر می‌کنید؟ هزاران نفر وجود دارند که با این الگوی صحبت کردن سر و کار دارند؛ آنها جملات را در ذهن خود آماده می‌کنند و سپس آنها را بیان می‌کنند. صحبت کردن با مشکلات زیادی روبرو می‌شود؛ از جمله تکرار کلمات، نادرست بیان کردن واژه‌ها و ساختارهای دستوری. شیوهٔ صحبت کردن شما به طوری به نظر می‌رسد که از آنچه می‌خواهید بگویید، حاکی نیستید، در حالی که این واقعیت را نشان نمی‌دهد.ویکی پدیا

شما دقیقاً می‌دانید که چه می‌خواهید بگویید و نیز می‌دانید که چگونه با استفاده از پنج جمله‌بندی مختلف، موضوع را بیان کنید؛ تمام این جمله‌ها در ذهن شما موجود است. تنها مشکل این است که وقتی صحبت می‌کنید، نمی‌توانید به طور همزمان همهٔ آنچه را که می‌دانید، بر زبان آورید. این مشکلات تنها به دلیل بررسی چندین راه برای بیان یک جمله خاص است؛ اما نگران نباشید؛ زیرا شما تنها نیستید که با این مشکل مواجه هستید. هزاران نفر وجود دارند که با این الگوی صحبت کردن سر و کار دارند و ممکن است به مشکلات مشابهی دچار شوند

دیدن مقاله کامل

بازگشت به وبلاگ