ارزیابی ریسک و خطرات

افزایش حوادث در محیط‌های صنعتی ناشی از رشد فعالیت‌های صنعتی و گسترش فناوری است

باروند بروز حوادث در محیط‌های صنعتی نیز افزایش یافته است ناشی از افزایش فعالیت‌های صنعتی، گسترش فناوری و کاربرد ماشین‌آلات. در سیستم‌های سنتی، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر، اقدام به بررسی علل حوادث می‌گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین می‌شد، اما امروزه به دلیل وجود انواع مختلف روش‌های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، قبل از وقوع حوادث می‌توان نقاط حادثه‌خیز و بحرانی را مشخص کرد و نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث و کنترل آنها اقدام نمود.

پیامدهای ناخواسته نقص‌ها در الزامات عملیات و فعالیت‌های صنعتی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک روشی سازمان‌یافته و نظام‌مند برای رتبه‌بندی و اولویت ریسک‌ها و تصمیم‌گیری در راستای کاهش ریسک به میزان قابل قبول است. عملیات و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به الزامات خاصی نیاز دارند. هر نقص و نقصی در این الزامات می‌تواند منجر به پیامدهای ناخواسته شود. این پیامدها شامل جراحات برای کارکنان و مشتریان داخلی و خارجی، آسیب به فرآیندها و محصولات تولیدی، خسارت به خدمات ارائه شده، آسیب به محیط زیست، آسیب به اعتبار و آبروی سازمان، و سایر دارایی‌های با اهمیت بیانجامد.

در حال حاضر با توجه به رشد صنعت، تکنولوژی و پیچیدگی خطرات و به منظور جلوگیری و کاهش عواقب جانی و مالی ناشی از وقوع حوادث، مدیریت و کنترل ریسک‌ها و همچنین آموزش مفاهیم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، شناخت روش‌ها، تکنیک‌ها، و استفاده از آنها در ایجاد سیستم ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی، امری ضروری می‌باشد.

اهمیت مفاهیم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در ساختار ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی

با رعایت آیین‌نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌های سراسر کشور و بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط معاون محترم روابط کار ابلاغ شد، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور ساماندهی وحدت رویه در نظام آموزشی مسئولین ایمنی کارگاه‌ها، جزوه ای با عنوان “شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاه‌ها” تهیه کرده است. هدف این جزوه، ارائه اصول و مفاهیم مربوط به شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به شرکت‌کنندگان و مدرسان دوره‌های مرتبط است. این جزوه با سرفصل و محتوای یکسان، به مدت ۶۱ ساعت در سراسر کشور تدریس خواهد شد..https://axsafetygroup.com/files/

اهمیت مفاهیم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در ساختار ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی

بروبه وبلاگ

https://ithub.media/wp-content/uploads/2023/09/ارزیابی-ریسک.pdf