رگرسیون یک روش آماری قدرتمند است که در تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی رابطه میان متغیرها استفاده می‌شود. در این مطلب، به بررسی و توضیح نیروی محرک پشت پرده داده‌ها در رگرسیون خواهیم پرداخت.

پوشش نیروهای محرک در تحلیل داده‌ها

متغیر وابسته متغیری است که ما میخواهیم با متغیر مستقل توضیح دهیم.

متغیر وابسته (dependent variable) یا تغییرنده، متغیری است که قصد داریم روی آن تحلیل و بررسی انجام دهیم و دلیلی است که ما برای استفاده از روش رگرسیون داریم. به عنوان مثال، در یک مطالعه پیرامون عملکرد یک دانش‌آموز، ممکن است نمرهٔ امتحان او (که متغیر وابسته است) را در تابعی از تعداد ساعت مطالعه او و سن او (که متغیرهای مستقل هستند) بررسی کنیم.

متغیرهای مستقل (independent variables) یا عوامل تأثیرگذار، متغیرهایی هستند که فرض می‌کنیم بر روی متغیر وابسته تأثیرگذار هستند. در مثال بالا، تعداد ساعت مطالعه و سن افراد متغیرهای مستقل هستند که فرض می‌کنیم بر روی نمرهٔ امتحان تأثیرگذار هستند.برای بهتر درک کردن ار نمودار استفاده میشود. یک نمودار پراکندگی (scatter plot) می‌تواند به ما کمک کند تا الگوهای موجود در داده‌ها را به راحتی تشخیص دهیم و درک بهتری از رابطه میان متغیرها پیدا کنیم. به عنوان مثال، در مطالعه پیرامون عملکرد دانش‌آموز، می‌توانیم نموداری رسم کنیم که رابطه بین نمرهٔ امتحان و تعداد ساعت مطالعه را نمایش دهد.

 

 بررسی روش‌های رگرسیون

 1. رگرسیون خطی: رگرسیون خطی یکی از اصولی‌ترین و مورد استفاده‌ترین روش‌های تحلیل آماری است که برای مدلسازی رابطه بین یک متغیر وابسته (متغیر پاسخ) و یک یا چند متغیر مستقل (متغیر توضیحی) استفاده می‌شود. در این روش، فرض می‌شود که رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل قابل توصیف است و می‌تواند به صورت یک خط مستقیم بازنویسی شود.رگرسیون خطی می‌تواند مفید باشد در پیش‌بینی رشد یک مشتری در فروشگاه بر اساس تعداد خریدهای قبلی، پیش‌بینی قیمت یک ملک بر اساس ویژگی‌های آن، مدلسازی تاثیر عوامل اقتصادی بر رشد یک صنعت و بسیاری موارد دیگر.
 2. رگرسیون لجستیک: رگرسیون لجستیک معمولاً برای مسائل دسته‌بندی استفاده می‌شود. به جای پیش‌بینی مقدار عددی، رگرسیون لجستیک برای پیش‌بینی احتمال وقوع یا عدم وقوع رویدادی به کار می‌رود. در این روش، از تابع لجستیک برای تبدیل خروجی به مقادیر احتمالی استفاده می‌شود. رگرسیون لجستیک به شکل یک مدل خطی در نظر گرفته می‌شود و با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی، پارامترهای مدل تخمین زده می‌شوند. این روش برای مسائلی مانند پیش‌بینی احتمال ابتلا به یک بیماری بر اساس فاکتورهایی مانند سن، جنسیت و سابقه بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 3. رگرسیون چندجمله‌ای: یک روش غیرخطی است که استفاده می‌شود تا رابطه‌ای بین متغیرهای وابسته و مستقل را مدلسازی کند. در این روش، روابط چندجمله‌ای با درجه‌های مختلف (مانند چندجمله‌ای درجه دو یا سوم) استفاده می‌شوند تا تناسب بهتری بین داده‌ها و مدلی که تولید می‌کند برقرار شود. این روش می‌تواند الگوهای پیچیده‌تری را نیز مدلسازی کند و به طور گسترده در زمینه‌هایی مانند علوم اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی استفاده شود.

در هر روش، پیش‌پردازش داده‌ها، تحلیل آماری و ارزیابی مدل بخش‌های مهمی از فرآیند رگرسیون هستند. در ازای هر روش، نیاز به دانش و درک مفهومی از متغیرها و روش‌های آماری مربوطه وجود دارد تا تحلیل صحیحی داشته باشیم.

انواع روش های شناسایی و تحلیل داده ها

برای شناسایی محرک پشت پرده داده‌ها در رگرسیون، روش‌های مختلفی وجود دارد. در زیر، مراحل مهم در تحلیل نیروهای محرک پشت پرده را توضیح می‌دهم:

 1. جمع‌آوری داده‌ها: در این مرحله، آمار های مربوط به متغیر وابسته و متغیرهای مستقل گرد آوری می‌شوند. دقت کافی برای جمع‌آوری داده‌ها بسیار مهم است، زیرا دقت و کیفیت داده‌ها بر تحلیل نهایی تأثیرگذار است.
 2. ساخت مدل رگرسیون:این مدل ممکن است شامل متغیرهای مستقلی باشد که به عنوان نیروهای محرک استفاده می‌شوند.
 3. تحلیل نتایج: حالا میتوان با استفاده از این مدل نتایج را بدست اورد. این تحلیل ممکنه شامل ارزیابی عواملی شود که تاثیر زیادی بر عوامل متغییر دارد .
 4. تفسیر نتایج: در این مرحله، نتایج تحلیل نیروهای محرک پشت پرده بررسی می‌شوند تا بتوان یه توجیح معنادار از تاثیر آنها پیدا کرد . این مرحله شامل بررسی قدرت و جهت تأثیر هر عامل مستقل است.

بررسی نیروهای محرک پشت پرده داده‌ها در رگرسیون امکان می‌دهد تا رابطه‌های نهفته در داده‌ها را بررسی کند.

مطالعه موردی در تأثیر ساعات مطالعه بر نمره‌های آزمون

به عنوان یک مطالعه موردی، فرض کنید می‌خواهیم تأثیر ساعات مطالعه بر عملکرد دانش‌آموزان را در یک آزمون همراهی بررسی کنیم. برای این منظور، داده‌های آماری مربوط به تعداد ساعات مطالعه و نمره‌های آزمون برای یک گروه از دانش‌آموزان را جمع‌آوری می‌کنیم.

می‌توانیم از روش رگرسیون خطی استفاده کنیم تا تأثیر ساعات مطالعه بر نمره‌های آزمون را بررسی کنیم. با استفاده از این روش، می‌توانیم به دنبال نیروهای محرک پشت پرده داده‌ها (تعداد ساعات مطالعه) بر نمره‌های آزمون باشیم.

بعد از جمع آوری مدل ها را تفکیک میکنیم. با استفاده از مدل رگرسیون، ضرایب مربوط به ساعات مطالعه را مشخص کرده و میزان تأثیر آن بر نمره‌های آزمون را تعیین می‌کنیم. این ضریب، نشان دهنده شدت و جهت تأثیر ساعات مطالعه بر نمره‌های آزمون است.

مثلاً، در این مطالعه موردی ممکن است پس از تحلیل داده‌ها، یک خروجی مانند ضریب 0.6 برای ساعات مطالعه را دریافت کنیم. این بدان معنی است که هر افزایش یک ساعت در میانگین باعث افزایش 0.6 نمره در آزمون می‌شود.

تفسیر این نتایج می‌تواند اینگونه باشد که ساعات مطالعه یک نیروی محرک پشت پرده داده‌ها در مورد عملکرد در آزمون است. افزایش ساعات مطالعه باعث ارتقای نمره‌های آزمون می‌شود. این نتیجه می‌تواند نقطه قوت روش رگرسیون باشد و نشان دهنده توانایی آن در تحلیل تأثیر عامل مورد نظر در مطالعه است.

اما در عین حال، روش رگرسیون همراه با محدودیت‌ها و ضعف‌های خود است. برخی از مسائل ممکن است در تحلیل رگرسیونی پیچیدگی وجود داشته باشند که مدل را برای پیش‌بینی دقیق‌تر محدود می‌کند. همچنین، نتایج رگرسیون معمولاً مبتنی بر تحلیل آماری هستند که نیازمند مفهوم‌سازی و تفسیر صحیح است.

منابعی که برای اطلاعات بیشتر میتونین استفاده کنین

 1. Linear Regression Analysis”، نوشته George A. F. Seber و Alan J. Lee
 2. Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models”، نوشته John Fox
 3. “Regression Modeling Strategies: With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal Regression, and Survival Analysis”، نوشته Frank E. Harrell Jr.
 4. “Introduction to Linear Regression Analysis”، نوشته Douglas C. Montgomery و Elizabeth A. Peck
 5. Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences”، نوشته Jacob Cohen، Patricia Cohen، Stephen G. West و Leona S. Aiken

امیداوارم این مطلب به شما کمک کرده باشد.