خدمات قابل ارائه

گروه آی تی هابــــــ از تیم های شکل گرفته در این  صنعت حمایت می نماید و خدمات ویژه به آنها ارائه می دهد که سازمان ها و کارفرمایان مختلف در این حوزه های می توانند از آنها بهره مند شوند.
این مجموعه از تیم های شکل گرفته در این  صنعت حمایت می نماید و خدمات ویژه به آنها ارائه می دهد که در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است.

خدمات قابل ارائه:

  • تیم سازی
  • ارائه سرمایه اولیه بلاعوض
  • دریافت ویزای استارت آپ کانادا
  • ارائه گرنت ثبت پتنت بین المللی
  • ارائه منتورینگ صنعتی و کسب و کار
  • انجام پروژه های مشترک هوش مصنوعی
Scroll to Top