وسایل استاندارد و وسایل حفاظت فردی

استفاده از وسایل استاندارد و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی به همراه اموزش نقش مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار در ارتفاع دارد. طبق آیین‌نامه‌های موجود، کار در ارتفاع بالاتر از 2 متر جزء کار در ارتفاع محسوب می‌شود و باید مقررات لازم در این زمینه مورد توجه مسئولین ایمنی شرکت‌ها قرار گیرد.

یکی از نکات مهم در فرهنگ‌سازی ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار، آموزش است. این مسئله توسط کارشناسان با تجربه انجام می‌پذیرد. قبل از شروع کار، مدیر ایمنی تمامی تمهیدات لازم را در محل به افراد تذکر می‌دهد. همچنین، در صورتی که افراد قبلاً در کلاس‌های آموزشی شرکت کرده باشند، برای آنها مفید خواهد بود.

لینک

بازگشت به وبلاگ